Västmanlands läns museum

På Länsmuseet finns byggnadsantikvarier, som kan ge dig råd och tips om hur du kan restaurera ditt hus med material och metoder, som passar huset. Byggnadsvård handlar inte bara om att bevara gammalt - det handlar i hög grad om en hållbar och energimedveten hushållning av resurser.

Vid om- och tillbyggnader, som kräver bygglov, kan länsmuseet ge ett förhandsbesked utifrån det kulturhistoriska perspektivet.

Vi kommer kostnadsfritt hem till er och tittar eller så kan vi lämna råd per telefom och/eller e-post

Mera information: www.vastmanlandslansmuseum.se

Västmanlands läns museum
Byggnadsantikvarier
Karlsgatan 2
722 14 Västerås
Tel. 021-39 32 22
E-post: lansmuseet@ltv.se

Antikvarisk medverkan, termografering
Antikvarisk medverkan, KUL 2-certifierad
Antikvarisk medverkan, dokumentation
Projektledning, rådgivning
Antikvarisk medverkan, bidragsärenden
Arkeologi, byggnadsvård, kulturmiljövård