Vår verksamhet

Byggnadsvård i Västmanland är en ekonomisk förening som bildades 1995. Syftet är att inom Västmanlands län främja byggnadsvårdande verksamhet med hög kvalitet och kretsloppstänkande.

Detta gör föreningen
Föreningens uppgift är att arbeta med/för allmänheten, företagare, kommuner, statliga myndigheter och ”professionella” byggnadsvårdare.
Följande punkter sammanfattar vad vi gör:
• Anordnar utbildningar och seminarier som vänder sig till alla ovanstående målgrupper
• Är navet i ett kunskapsnätverk
• Fungerar som rådgivare i byggnadsvårdsfrågor
• Gör allmänheten uppmärksam på de kulturhistoriska värden som äldre bebyggelse står för
• Sprider kunskap och väcker intresse för god byggnadsvård
• Verkar för aktivt kunskapsutbyte med andra län

Mål
Följande punkter sammanfattar föreningens mål:
•  Bli ett fast forum där aktörer inom byggnadsvård träffas för att utbyta erfarenheter 
• Nå samtliga aktörer inom byggsektorn så att de vet var de skall vända sig med byggnadsvårdsfrågor

För arbetet med information till allmänheten har Föreningen ett visst ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen.

Tidigare verksamhetsberättelser
År 2013
År 2012
År 2011
År 2010
År 2009
År 2008
År 2007
År 2006
År 2005