Speciella projekt

Här har vi samlat några speciella projekt, som föreningen varit engagerade i.

Låt Stå - vi vårdar 300 år av byggande

Vid tre tillfällen har Nätverket gett ut skriften "Låt Stå". Den första kom 2008, därefter 2011 och nu senast 2014. I Låt Stå presenteras Nätverkets medlemsföretag med text och bilder. I den senaste upplagan, som är på närmare 100 sidor, så finns även byggnadsvårdstips samt information om olika arkitekturstilar. Det går att läsa Låt Stå här och/eller beställa den här.

Byggnadsvårdsutställning - "Lär känna ditt hus"

Föreningen tog för några år sedan fram en skärmutställning i ämnet "Lär känna ditt hus". Den användes vid mässor och ställdes ut på bland annat bibliotek och kommunhus. Eftersom utställningen är monterad på skärmar av trä så har den krävt släpkärra för att flytta. Därför är planerna nu att överföra utställningen till roll-ups istället. 

Klicka på bilden för att se utställningen

KY-utbildning i Byggnads- och Industriminnesvård

Under perioden sept 2004 - sept 2008 hade föreningen huvudmannaskapet för KY-utbildning (Kvalificerad Yrkesutbildning) i "Byggnads- och Industriminnesvård".

Syftet med utbildningen, som var statligt behovsprövad, var kortfattat att ge byggfolk med olika utbildning och erfarenhet insikt i det traditionella byggandets olika specialiteter vad gäller material, hantverksmetoder och byggteknik i olika sammanhang och vid olika tidsepoker. Utbildningen innehöll också ett betydande moment av praktisk industriminnesvård.

Utbildningen var två-årig där teori varvades med praktikperioder. Varje vår och höst antogs ca 15 elever.

Flera av medlemsföretagen i Nätverket har anställda, som deltagit i denna utbildning.

Utbildningen, som startade i Sala 1999 och 2008 flyttade till Partille är nu tyvärr nedlagd.