Informationsblad om byggnadsvård

Länsstyrelserna i Västerås, Gävle och Örebro har tagit fram ett antal informationsblad om byggnadsvård. De finns här i PDF-format att ladda ner.

Timmer

Mark och grund

Murstockar

Målning utomhus på trä

Puts på mur och trä

Fönster

Tegeltak

Plåttak

Spåntak 

Styrelsens sammansättning.
Nätverket är en ekonomisk förening som bildades 1995. Syftet är att främja byggnadsvårdande verksamhet med hög kvalitet och kretsloppstänkande
Läs föreningens stadgar
Här har vi samlat några speciella projekt, som föreningen varit engagerade i.
Vi vill bli flera medlemmar i förenningen. Vi erbjuder två anslutningsformer; fullt medlemskap och stödmedlemskap.
Föreningen har inget kontor, men du kan nå oss på följande sätt: