Funderar du på att lägga om taket? Tycker du underlagspappen är dålig?

En gammal och dålig underlagspapp kan släppa genom vatten om takpannorna är dåliga, men den gamla underlagspappen ser också till att det blir ångdiffusion genom taket och att kallvinden mår bra. Genom att lägga en diffussionstät underlagspapp på taket ändras förutsättningarna för klimatet på vinden och mycket snabbt kan du få fukt och mögelproblem.

Denna vind har fungerat helt perfekt under 60 år, men 6 månader efter det man lade om taket med ångtätt underlagspapp fick man fukt och mögel i innertaket. Mätningar visar på 83% rel. luftfuktighet!

Hur ska jag då göra för att undvika problem?

Ett bra början är att sätta sig in i hur fukten vandrar i huskonstruktionerna. Och hur det egna huset är konstruerat. Läs gärna på www.multisol.se under rubriken "Konstruktioner".

Det finns enkla och billiga temperatur- och fuktmätare. En sådan ger dig bra koll på klimatet i vind och krypgrund.

Om du anlitar en entreprenör, så förvissa dig om att han förstår fysiken med fuktvandring och hur det materialval han gör, kan komma att påverka klimatet i ditt hus.

Styrelsens sammansättning.
Nätverket är en ekonomisk förening som bildades 1995. Syftet är att främja byggnadsvårdande verksamhet med hög kvalitet och kretsloppstänkande
Läs föreningens stadgar
Här har vi samlat några speciella projekt, som föreningen varit engagerade i.
Vi vill bli flera medlemmar i förenningen. Vi erbjuder två anslutningsformer; fullt medlemskap och stödmedlemskap.
Föreningen har inget kontor, men du kan nå oss på följande sätt: